Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η Giochi Preziosi S.p.A. με έδρα στη Via delle Primule, 5 - 20815 Cogliate (MB) , (“Giochi Preziosi HQ”) και η Giochi Preziosi Hellas A.E., με έδρα στην Αγρινίου 14, Πεύκη 15121, Ελλάδα , (“Giochi Preziosi Hellas”), έχουν δεσμευθεί να προστατεύουν το διαδικτυακό απόρρητο των χρηστών του εν λόγω ιστότοπου («Ιστότοπος»), ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας («από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας»). Ως εκ τούτου, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει συνταχθεί για να σας επιτρέψει να κατανοήσετε την πολιτική της Giochi Preziosi Hellas και της Giochi Preziosi HQ σχετικά με την ιδιωτικότητά σας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χειριστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Επίσης, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα σας παρέχει πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων με σαφή και ενημερωμένο τρόπο, όπου χρειάζεται.

Γενικά, οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα επιλέξετε να παρέχετε στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας μέσω του Ιστότοπου, ή που συλλέγονται με άλλο τρόπο μέσω του Ιστότοπου, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών («Υπηρεσίες») όπως ορίζεται καλύτερα στην Ενότητα 3 κατωτέρω, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας κατά νόμιμο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Για το σκοπό αυτό, και όπως περιγράφεται παρακάτω, οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές που διέπουν την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως ο περιορισμός του σκοπού, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 α. Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα

 β. Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

 γ. Προσωπικά Δεδομένα άλλων προσώπων

 δ. Δεδομένα Περιήγησης

 ε. Cookies

3. Σκοποί της επεξεργασίας

4. Λόγοι επεξεργασίας και υποχρεωτικός ή διακριτικός χαρακτήρας της επεξεργασίας

5. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

6. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

7. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

8. Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων

9. Τροπολογίες

 

1. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων

Η Giochi Preziosi HQ μαζί με την Giochi Preziosi Hellas, όπως προσδιορίζονται στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, είναι οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που παρουσιάζεται παρακάτω (όπως ορίζεται στην Ενότητα 3 παρακάτω):

 • Μάρκετινγκ·
 • Δημιουργία προφίλ·
 • Έμμεση συγκατάθεση (Soft Opt-in)

Η Giochi Preziosi Hellas είναι ο μοναδικός Υπεύθυνος Ελέγχου για την Παροχή Υπηρεσιών.

Η Giochi Preziosi HQ και η Giochi Preziosi Hellas θα είναι αυτόνομοι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για τη Συμμόρφωση και Κατάχρηση/Απάτη.

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς (ως άτομο), γεγονός που σας επιτρέπει να ταυτοποιείστε είτε με αυτές είτε μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί. Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ενδέχεται επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα, με τον ίδιο τρόπο, εάν επιλέξετε να τις παρέχετε.

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να ταξινομηθούν ως «Προσωπικά Δεδομένα» και μπορούν να συλλεχθούν από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, τόσο όταν επιλέγετε να τις παρέχετε (π.χ. όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο ή ζητάτε Υπηρεσίες που παρέχονται από την GP Hellas μέσω του Ιστότοπου) ή απλώς αναλύοντας τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπο.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, είναι τα εξής:

α. Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα

Σε διάφορες ενότητες του Ιστότοπου – συγκεκριμένα, εάν αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στον Ιστότοπο – θα σας ζητηθεί να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως το όνομα και το επίθετο, τον αριθμό τηλεφώνου/κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  τη χώρα διαμονής και τη διεύθυνσή σας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την αντίστοιχη ΔΥΟ, επαγγελματιή διεύθυνση, επάγγελμα (για τους πελάτες που επιθυμούν την έκδοση τιμολογίου), δεδομένα που σχετίζονται με άλλα φυσικά πρόσωπα σχετιζόμενα με το Υποκείμενο (όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα συζύγου), δεδομένα λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα (όπως Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, Instagram), δεδομένα αναγνώρισης για ηλεκτρονική πρόσβαση και ταυτοποίηση, οποιαδήποτε άλλα δεδομένα επιτρέπουν φυσική ή διαδικτυακή ταυτοποίηση ενός ατόμου (π.χ. αριθμός εγγραφής), Ιστορικό αναζήτησης, ιστορικό διευθύνσεων, ιστορικό παραγγελιών, δεδομένα ηλεκτρονικών συνδέσεων και συνδέσεων δικτύου (π.χ. Internet Protocol- IP, Password ή / και Ονομα χρήστη) . Επιπλέον, εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση σχετικά με το αν έχετε παιδιά ή όχι, μπορείτε να κοινοποιήσετε στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, το όνομα, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης των παιδιών σας.

Επιπλέον, κάθε φορά που συμμετέχετε σε έρευνες και άλλες προωθητικές ενέργειες που μπορεί να είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, καθώς και κάθε φορά που επικοινωνείτε με την Giochi Preziosi Hellas μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στον Ιστότοπο ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών, οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας μπορούν να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες που επιλέγετε να παρέχετε.

Β. Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ενδέχεται να περιλαμβάνουν πεδία ελεύθερου κειμένου, όπου μπορείτε να γράψετε μηνύματα στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα.

Όπου αυτά τα πεδία είναι εντελώς ελεύθερα, μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για να γνωστοποιείτε (ακούσια ή μη) πιο ευαίσθητες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, όπως δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση. Το περιεχόμενο που ανεβάζετε σε αυτά τα πεδία μπορεί επίσης (ακούσια ή όχι) να περιλαμβάνει άλλους τύπους ευαίσθητων πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς, όπως τα γενετικά δεδομένα σας, τα βιομετρικά δεδομένα ή τα δεδομένα που αφορούν την υγεία σας, τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας.

Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σας ζητούν να μην αποκαλύψετε ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα στον Ιστότοπο, εκτός εάν το θεωρείτε απολύτως απαραίτητο. Καθώς είναι εντελώς προαιρετικό να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, αν παρόλα αυτά επιλέξετε να τις παράσχετε, λάβετε υπόψη ότι οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας απαιτούν τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τέτοιου είδους Προσωπικών Δεδομένων.

γ. Προσωπικά Δεδομένα άλλων προσώπων

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα, ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου περιλαμβάνουν πεδία ελεύθερου κειμένου όπου μπορείτε να γράψετε μηνύματα στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή σας επιτρέπουν με άλλο τρόπο να δημοσιεύσετε διάφορους τύπους περιεχομένου στον Ιστότοπο. Τα μηνύματα αυτά και το περιεχόμενο αυτό μπορεί (ακούσια ή μη) να περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλα πρόσωπα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου αποφασίσετε να μοιραστείτε Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλα πρόσωπα, θα θεωρηθείτε ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα και πρέπει να αναλάβετε όλες τις εγγενείς νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αποζημιώσετε πλήρως τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας για τυχόν παράπονα, αξιώσεις ή αιτήματα αποζημίωσης για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την επεξεργασία αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία παρέχονται από τρίτους των οποίων τις πληροφορίες παρέχετε μέσω του Ιστότοπου.

Δεδομένου ότι οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεν συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες απευθείας από αυτά τα τρίτα πρόσωπα (αλλά τις συλλέγουν, έμμεσα, από εσάς), πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη συγκατάθεση αυτών των τρίτων προσώπων πριν από την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με αυτά στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας. Αν όχι, τότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν άλλοι κατάλληλοι λόγοι στους οποίους μπορείτε να βασιστείτε για να δώσετε νόμιμα στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας αυτές τις πληροφορίες.

Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σας υπενθυμίζουν ότι εάν είστε κάτω των 16 ετών, σας προσκαλούν να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο με τη παρουσία ενός γονέα.

Εάν μέσω των τρόπων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, μοιράζεστε με τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με ανήλικο, εγγυάστε από τώρα - αναλαμβάνοντας όλες τις σχετικές ευθύνες- ότι αυτή η συγκεκριμένη παροχή πληροφοριών έχει βάση μόνο εάν και στο βαθμό που η συγκατάθεση δίνεται ή εγκρίνεται από τον κάτοχο της γονικής μέριμνας ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού.

δ. Δεδομένα Περιήγησης

Η λειτουργία του Ιστότοπου, όπως συνηθίζει κάθε Ιστότοπος στο διαδίκτυο, περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων πληροφορικής και διαδικασιών λογισμικού, που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του Ιστότοπου στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας τους. Ενώ οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεν συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες για να τις συνδέσουν με συγκεκριμένους χρήστες, εξακολουθεί να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των εν λόγω χρηστών είτε απευθείας μέσω των εν λόγω πληροφοριών είτε με τη χρήση άλλων πληροφοριών που συλλέγονται – ως εκ τούτου, οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της θέσης (χώρας), των ονομάτων τομέα του υπολογιστή σας, των διευθύνσεων URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητάτε στον Ιστότοπο, της ώρας των αιτημάτων που έχετε υποβάλει, της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στο διακομιστή, τις διαστάσεις του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση σε ένα αίτημα, του αριθμητικού κωδικού που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης που αποστέλλεται από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και ούτω καθεξής.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη κατάρτιση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του και τον εντοπισμό τυχόν βλάβων ή/και κατάχρησης του Ιστότοπου. Εκτός από αυτόν τον τελευταίο σκοπό, τα δεδομένα αυτά δεν διατηρούνται για περισσότερους από 14 μήνες.

ε. Cookies

- Ορισμοί, χαρακτηριστικά και εφαρμογή προτύπων

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να σταλούν και να καταχωρηθούν στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και να αποσταλούν ξανά σε αυτούς τους ιστότοπους όταν τους επισκέπτεστε ξανά. Χάρη σε αυτά τα cookies, αυτοί οι ιστότοποι μπορούν να "απομνημονεύσουν" τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (π.χ. στοιχεία σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς, άλλες ρυθμίσεις οθόνης κ.λπ.), ώστε να μην χρειάζεται να τις διαμορφώσετε ξανά όταν επισκέπτεστε τον επόμενο ιστότοπο ή όταν αλλάζετε σελίδες μέσα σε ένα ιστότοπο.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τον ηλεκτρονικό έλεγχο ταυτότητας, την παρακολούθηση των περιόδων λειτουργίας και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά την πρόσβαση σε ένα ιστότοπο. Μπορεί επίσης να περιέχουν έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος επιτρέπει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων περιήγησής σας σε έναν ιστότοπο, για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες σε έναν ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι δυνατό να εκτελεστούν χωρίς τη χρήση cookies, τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι τεχνικά απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου.

Κατά την περιήγηση σε ένα ιστότοπο, ενδέχεται επίσης να λαμβάνετε cookies από ιστότοπους ή εξυπηρετητές ιστού εκτός του Ιστότοπου που επισκέπτεστε (π.χ. «cookies τρίτων»).

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους, τα οποία μπορεί να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους: «cookies περιήγησης», τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης και «μόνιμα cookies», τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να παρέλθει η προκαθορισμένη περίοδος λήξης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ενδέχεται να ισχύει για εσάς, η συγκατάθεσή σας ενδέχεται να μην είναι πάντα απαραίτητη για τη χρήση των cookies σε έναν ιστότοπο. Συγκεκριμένα, τα «cookies λειτουργικότητας» – δηλαδή cookies που χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή μηνυμάτων μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών που ζητάτε – συνήθως δεν απαιτούν αυτήν τη συγκατάθεση. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα cookies περιήγησης ή περιόδου λειτουργίας (που χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέονται) και τα cookies λειτουργιών (που χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση των επιλογών ενός χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, όπως η γλώσσα ή τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά).

Από την άλλη πλευρά, τα "cookies δημιουργίας προφίλ" – δηλαδή cookies που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών και για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που αποκαλύπτονται από τους χρήστες κατά την περιήγηση σε ιστότοπους – συνήθως απαιτούν ειδική συναίνεση από τους χρήστες, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Είδη cookies που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:

 • Περιήγησης ή cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου ή/και για να σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες του Ιστότοπου.
 • Cookies επιδώσεων, τα οποία επιτρέπουν στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και να παρακολουθούν την κίνηση από και προς τον Ιστότοπο.
 • Cookies λειτουργικότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών του Ιστότοπου και για τη διαμόρφωση του Ιστότοπου σύμφωνα με τις επιλογές σας (π.χ. γλώσσα), για τη βελτίωση της εμπειρίας σας.
 • Cookies δημιουργίας προφίλ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων που αποκαλύπτετε μέσω της χρήσης του Ιστότοπου και για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με αυτές τις προτιμήσεις.

Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας χρησιμοποιούν επίσης cookies τρίτων– δηλαδή cookies από ιστότοπους / εξυπηρετητές ιστού εκτός του Ιστότοπου, που ανήκουν σε τρίτους. Αυτά τα τρίτα μέρη θα ενεργούν είτε ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας όσον αφορά τα δικά τους cookies (χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγουν για τους δικούς τους σκοπούς και υπό τους όρους που ορίζονται από αυτούς) είτε ως εκτελούντες την Επεξεργασία για τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας (επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου τους:

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα ¨Ρυθμίσεις και Πολιτική cookies” : https://www.gptoys.gr/el/plirofories/rythmiseis-kai-politiki-cookies

 

- Ρυθμίσεις cookies

Μπορείτε να αποκλείσετε ή να διαγράψετε cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Θα γίνει επαναφορά στις προτιμήσεις για τα cookies, εάν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά προγράμματα περιήγησης για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των προτιμήσεων για τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες:

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σε cookies τρίτων, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το AdChoice.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν αποκλείσετε ή διαγράψετε τα τεχνικά ή/και cookies λειτουργικότητας που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η περιήγηση στον Ιστότοπο, ορισμένες Υπηρεσίες ή λειτουργίες του Ιστότοπου να μην είναι διαθέσιμες ή να προκύψουν άλλες δυσλειτουργίες. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να πρέπει να τροποποιείτε ή να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο ορισμένες πληροφορίες ή προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.

3. Σκοποί της επεξεργασίας

Η Giochi Preziosi Hellas, ως αυτόνομος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να επαληθεύσει την ταυτότητά σας και να σας βοηθήσει, σε περίπτωση που χάσετε ή ξεχάσετε τα στοιχεία σύνδεσης/κωδικού πρόσβασης για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες εγγραφής, ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε ένα καταχωρημένο προφίλ χρήστη, για να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες αγοράς και να παραδώσει προϊόντα που έχουν αγοραστεί στους Ιστότοπους και να παρέχει οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες που μπορεί να ζητήσετε («Παροχή Υπηρεσιών»)·

Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για μελλοντικούς σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης, μεταξύ άλλων για την πραγματοποίηση άμεσου μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς και πιθανών δημοσκοπήσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, app, bot, παραδοσιακού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μέσω των επίσημων σελίδων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας, σχετικά με τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες της Giochi Preziosi, καθώς και με τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες επιλεγμένων τρίτων («Μάρκετινγκ»)·
 • Για μελλοντικούς σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης, αποστέλλοντάς σας απευθείας επικοινωνία μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχονται από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα που έχετε ζητήσει ή αγοράσει μέσω του Ιστότοπου (“Έμμεση Συγκατάθεση”).
 • Για τη δημιουργία ένα προφίλ για εσάς ως χρήστη του Ιστότοπου, μέσω της χρήσης cookies δημιουργίας προφίλ και της συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις που επιλέγετε και τις επιλογές που κάνετε στον Ιστότοπο, καθώς και τις γενικές δραστηριότητές σας στον Ιστότοπο. Αυτό το προφίλ θα χρησιμοποιηθεί για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με άλλους ιστότοπους / υπηρεσίες τις οποίες οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας πιστεύουν ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, καθώς και για να σας εμφανίζει πληροφορίες και διαφημίσεις που μπορεί να σας αφορούν τόσο εσάς όσο και τα ενδιαφέροντά σας. Όλοι οι αλγόριθμοι που συμμετέχουν στην επεξεργασία αυτή δοκιμάζονται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία και ο έλεγχος της επεξεργασίας για μεροληψία («Δημιουργία Προφίλ»)·

  Η Giochi Preziosi HQ, ή η Giochi Preziosi Hellas, μπορεί μεμονωμένα και αυτόνομα να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη συμμόρφωση με τους νόμους που επιβάλλουν στη Giochi Preziosi HQ ή/και στη Giochi Preziosi Hellas σχετικά με τη συλλογή ή / και περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων ειδών Προσωπικών Δεδομένων («Συμμόρφωση»)·
 • Για πρόληψη και εντοπισμό τυχόν κατάχρησης του Ιστότοπου, ή για τυχόν δόλιων δραστηριοτήτων κατά του Ιστότοπου («Κατάχρηση/Απάτη»)

4. Λόγοι επεξεργασίας και υποχρεωτικός / διακριτικός χαρακτήρας της επεξεργασίας

Μεμονωμένα και αυτόνομα, οι νομικές βάσεις της Giochi Preziosi HQ και της Giochi Preziosi Hellas για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην Ενότητα 3, είναι οι εξής:

 • Παροχή υπηρεσιών: Η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς είναι απαραίτητη για την παροχή των ζητούμενων Υπηρεσιών και, επομένως, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς. Δεν είναι υποχρεωτικό να δώσετε στην Giochi Preziosi Hellas τα Προσωπικά σας Δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. Ωστόσο, εάν δεν το κάνετε, η Giochi Preziosi Hellas δεν θα είναι σε θέση να σας παρέχει καμία Υπηρεσία.
 • Συμμόρφωση: Η επεξεργασία για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για τη Giochi Preziosi HQ ή τη Giochi Preziosi Hellas προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της. Όταν παρέχετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα στην Giochi Preziosi HQ ή στην Giochi Preziosi Hellas, πρέπει να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν γι' αυτά, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τη διατήρηση και την αναφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων στις επίσημες αρχές για συμμόρφωση με φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις.
 • Κατάχρηση/Απάτη: Οι πληροφορίες που συλλέγονται για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πρόληψη και τον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων ή κατάχρησης του Ιστότοπου (για δυνητικά εγκληματικούς σκοπούς).

  Οι νομικές βάσεις των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, σύμφωνα με τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην Ενότητα 3, είναι οι εξής:

 • Μάρκετινγκ: Η επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Δεν είναι υποχρεωτικό να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς, και δεν θα υπάρξει καμία συνέπεια εάν επιλέξετε να μην την παραχωρήσετε (εκτός από το γεγονός ότι δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε περαιτέρω επικοινωνίες μάρκετινγκ από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας). Κάθε συγκατάθεση που δίδεται μπορεί επίσης να ανακαλεστεί σε μεταγενέστερο στάδιο (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 ).
 • Έμμεση Συγκατάθεση: Η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς βασίζεται στο ενδιαφέρον των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας να σας στέλνουν απευθείας επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια με αυτά που αγοράσατε μέσω του Ιστότοπου. Μπορείτε να αποκλείσετε αυτές τις επικοινωνίες, και δεν θα υπάρξει καμία συνέπεια εάν το κάνετε (εκτός από το ότι δεν μπορείτε να λάβετε περαιτέρω επικοινωνίες από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας), με την ένσταση μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στο κάτω μέρος όλων αυτών των επικοινωνιών.
 • Δημιουργία προφίλ: Η επεξεργασία για το σκοπό αυτό βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία συλλέγεται μέσω του αναδυόμενου πλαισίου για τα cookies ή/και ενός συγκεκριμένου πλαισίου επιλογής. Δεν είναι υποχρεωτικό για εσάς να δίνετε τη συγκατάθεσή σας στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για το σκοπό αυτό, και δεν θα υπάρξει καμία συνέπεια αν επιλέξετε να μην το κάνετε (εκτός από το γεγονός ότι δεν μπορείτε να επωφεληθείτε από μεγαλύτερη εξατομίκευση της εμπειρίας χρήστη που έχετε σχετικά με τον Ιστότοπο). Κάθε συγκατάθεση που δίδεται μπορεί επίσης να ανακαλεστεί σε μεταγενέστερο στάδιο (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 ).

 

5. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στον ακόλουθο κατάλογο προσώπων / οντοτήτων (“Παραλήπτες”):

 • Οι οντότητες που ενεργούν συνήθως ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό των Κοινών Ελεγκτών, όπως:  i) πρόσωπα, εταιρείες ή επαγγελματικές εταιρείες που παρέχουν στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με θέματα λογιστικής, διοίκησης, νομικά, φορολογικά, χρηματοοικονομικά και είσπραξης οφειλών που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών, ii) φορείς που ασχολούνται με την παροχή των Υπηρεσιών (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, πάροχοι πλατφόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφοράς) ή/και την εκτέλεση τεχνικής συντήρησης, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης εξοπλισμού δικτύου και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών)·
 • Πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται αυστηρά με την παροχή των Υπηρεσιών, τα οποία έχουν αναλάβει υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας (π.χ. υπάλληλοι των από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας)·
 • Άλλες εταιρείες του Ομίλου Giochi Preziosi για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών ή των εργαζομένων· και
 • Δημόσιοι φορείς, σώματα ή αρχές στις οποίες μπορούν να γνωστοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις δεσμευτικές εντολές αυτών των φορέων, σωμάτων ή αρχών·

6. Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια παρουσία και επιχειρηματική δραστηριότητα των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας, τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν σε παραλήπτες που βρίσκονται σε διάφορες χώρες. Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εφαρμόζουν κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλίσουν τη νομιμότητα και την ασφάλεια αυτών των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως με βάση αποφάσεις περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τυποποιημένες ρήτρες προστασίας Δεδομένων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες εγγυήσεις ή προϋποθέσεις που θεωρούνται επαρκείς για την εν λόγω διαβίβαση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές αυτές διατίθενται κατόπιν γραπτής αίτησης στους Κοινούς Ελεγκτές στην ακόλουθη διεύθυνση:

Giochi Preziosi HQ privacy@giochipreziosi.it.

Giochi Preziosi Hellas privacy@giochipreziosi.gr.

 

7. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την Παροχή Υπηρεσιών θα διατηρούνται από την Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών – σε κάθε περίπτωση, καθώς τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή των Υπηρεσιών, η Giochi Preziosi Hellas μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των αυτόνομων συμφερόντων της που σχετίζονται με ενδεχόμενη ευθύνη αναφορικά με την παροχή των Υπηρεσιών.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για Συμμόρφωση θα διατηρούνται από την Giochi Preziosi HQ, και την Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που απαιτείται από την ειδική νομική υποχρέωση ή από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πρόληψη Κατάχρησης/Απάτης θα διατηρούνται από την Giochi Preziosi HQ και την Giochi Preziosi Hellas για όσο διάστημα κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς Μάρκετινγκ και Δημιουργίας Προφίλ θα διατηρούνται από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας από τη στιγμή που δίνετε τη συγκατάθεσή σας μέχρι να ανακαλέσετε. Μετά την απόσυρση της συγκατάθεσής σας, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους σκοπούς αυτούς, παρόλο που ενδέχεται να παραμείνουν υπό την ευθύνη των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας, ιδίως όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας που σχετίζονται με ενδεχόμενη ευθύνη που σχετίζεται με την επεξεργασία αυτή.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την Έμμεση Συγκατάθεση θα διατηρούνται από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας από τη στιγμή που παρέχονται από εσάς στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας (στο πλαίσιο των αγορών μέσω του Ιστότοπου) μέχρι να αντιμετατεθεί σε αυτήν την επεξεργασία. Μετά την ένστασή σας, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους σκοπούς αυτούς, παρόλο που ενδέχεται να παραμείνουν υπό την ευθύνη των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας, ιδίως όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας που σχετίζονται με ενδεχόμενη ευθύνη που σχετίζεται με την επεξεργασία αυτή.

8. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ενώπιον των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας, οποιαδήποτε στιγμή:

 • Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργάζονται οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας (ή/και αντίγραφο αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,
 • Διόρθωση ή ενημέρωση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, όπου ενδέχεται να είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Αίτηση διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, όπου πιστεύετε ότι η επεξεργασία είναι περιττή ή άλλως παράνομη.
 • Αίτηση περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, όταν πιστεύετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι ανακριβή, περιττά ή παράνομα επεξεργασμένα ή όταν έχετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία,
 • Άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα: το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των Προσωπικών σας Δεδομένων που παρέχονται στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και η διαβίβαση των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων·
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, η οποία πιστεύετε ότι πρέπει να αποτρέψει τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας από την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,
 • Να ανακαλέσετε της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία (για Μάρκετινγκ και Δημιουργία Προφίλ).

 

Όταν ζητάτε Υπηρεσίες μέσω του Ιστότοπου, μπορεί να έχετε επιλέξει ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορεί να εκτελεστεί η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς Μάρκετινγκ (π.χ. τηλέφωνο, SMS, email, email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αυτή την επεξεργασία για όλα τα επιλεγμένα μέσα επικοινωνίας ή μπορείτε να επιλέξετε να αποκλείσετε μόνο συγκεκριμένα μέσα (π.χ., εάν αποσύρετε μόνο τη συγκατάθεση για τις επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω SMS, δεν θα λαμβάνετε περαιτέρω επικοινωνίες μέσω SMS, αλλά ενδέχεται να συνεχίσετε να τις λαμβάνετε μέσω e-mail).

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για Μάρκετινγκ (για επικοινωνίες που λαμβάνονται μέσω e-mail) ή να εναντιωθείτε στην Έμμεση Συγκατάθεση μέσω της επιλογής του κατάλληλου συνδέσμου που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος προωθητικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνεται.

Η συγκατάθεση για τη Δημιουργία Προφίλ που εκτελείται από cookies μπορεί να ανακληθεί όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2(στ).

Πέρα από τα παραπάνω μέσα, μπορείτε πάντα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που περιγράφονται παραπάνω, αποστέλλοντας γραπτή αίτηση στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Giochi Preziosi HQ privacy@giochipreziosi.it.

Giochi Preziosi Hellas privacy@giochipreziosi.gr.

Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας που πραγματοποιήθηκε μέσω του ιστότοπου είναι παράνομη.

9. Τροπολογίες

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τέθηκε σε ισχύ στις 28/05/2018.

Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν εν μέρει ή πλήρως την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή απλώς να ενημερώσουν το περιεχόμενό της, π.χ., ως αποτέλεσμα αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα σας ενημερώσουν για τις αλλαγές αυτές μόλις εισαχθούν, και θα είναι δεσμευτικές μόλις κοινοποιηθούν. Επομένως, οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σας καλούν να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να εξοικειωθείτε με την πιο πρόσφατη, ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για τον τρόπο με τον οποίο οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν και χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα.